Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Nhận Xét Kết Quả Điều Trị Bằng Macrolid Ở Bệnh Nhi Viêm Phổi Do Mycoplasma Pneumonia Có Gen Kháng Macrolid

Le Thi Hong Hanh, Dang Mai Lien, Phung Thi Bich Thuy

Main Article Content

Tóm tắt

Viêm phổi là bệnh lý thường gặp và là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. Vi khuẩn là nguyên nhân quan trọng gây viêm phổi ở trẻ em, trong đó Mycoplasma pneumonia (Mp) là nguyên nhân thường gặp gây viêm phổi ở trẻ lớn. Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị bằng macrolid ở bệnh nhi viêm phổi do Mp có mang gen kháng macrolid điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 28 bệnh nhân viêm phổi do Mp có mang gen kháng macrolid trong thời gian từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018. Kết quả: Bệnh gặp ở nam và nữ với tỉ lệ gần ngang nhau (53.67% với 46.4%). Tuổi nhập viện trung bình 49,6± 22,2 tháng tuổi. Các triệu chứng lâm sàng hay gặp ho, sốt (>90%), thở nhanh (42.9%), khò khè (32.1%), rút lõm lồng ngực (17.9%). 78.6% trẻ nhập viện không có triệu chứng suy hô hấp. Các triệu chứng cận lâm sàng hay gặp là tăng bạch cầu (64.3%), tăng CRP (71.4%). Tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh hay gặp nhất là đông đặc nhu mô phổi (60.7%), bên phải hay gặp (42.9%). Tỉ lệ đồng nhiễm với vi khuẩn điển hình khác gây viêm phổi là 7.1%. Thời gian nằm viện trung bình 9,6± 5,6 ngày. Đáp ứng với điều trị macrolid ở 46.4%. Kết luận: trẻ nhập viện chủ yếu là ở nhóm trẻ dưới 6 tuổi, với các triệu chứng ho, sốt, thở nhanh, khò khè. Phần lớn trẻ không suy hô hấp, gần 50% số trẻ còn đáp ứng điều trị macrolid.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Atkinson TP, Waites KB. Mycoplasma pneumoniae infection in childhood. Pediatr Infect Dis J 2014;33(1):92-94. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000000171.
2. Benet T, Sanchez Picot V, Messaoudi M et al. Microorganisms associated with pneumonia in children < 5 years of age in developing and emerging countries: the GABRIEL pneumonia multicenter, prospective, case-control study. Clin Infect Dis 2017;65(4):604-612. https://doi.org/10.1093/cid/cix378.
3. Carrim M, Wolter N, Benitez AJ et al. Epidermiology and molecular identification and characterization of Mycoplasma pneumonia, South Africa, 2012-2015. Emerg Infec Dis 2018;24(3):506-513. https://doi.org/10.3201/eid2403.162052
4. Krafft C, Christ C. Mycoplasma Pneumonia in Children and Adolescents. Pediatr Rev 2020;41(1):12-19. https://doi.org/10.1542/pir.2018-0016
5. Jain S, Williams DJ, Arnold SP et al. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S children. N Engl J Med 2015;372(9):835-845. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1405870.
6. Kutty PK, Jain S, Taylor TH et al. Mycoplasma pneumonia among children hospitalized with community-acquired Pneumonia. Clin Infect Dis 2019;68(1):5-12. https://doi.org/10.1093/cid/ciy419.
7. Meyer Sauteur PM, Unger WW, Nadal D et al. Infection with and carriage of Mycoplasma pneumonia in children. Front Microbiol 2016;7:329. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00329.
8. Narita M. Classification of extrapulmonary manifestations due to Mycoplasma pneumonia infection on the basis of possible pathogenesis. Front Microbiol 2016;7:23. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00023.
9. Gordon O, Oster Y, Michael-Gayego A et al. The clinical presentation of pediatric Mycoplasma pneumonia infections – A single Center Cohort. Pediatr Infect Dis J 2019;38(7):698-705. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002291.