Kiến Thức, Thái Độ, Cách Xử Trí Sốt Và Mối Liên Quan Về Trình Độ Học Vấn Của Bà Mẹ Có Con Dưới 5 Tuổi Tại Khoa Nhi Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị

Ho Thi Hoai Phuong, Nguyen Thi Khanh Linh, Le Thi Bich

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị


Phương pháp nghiên cứu:  Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 200 bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị sốt đến điều trị tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị từ ngày 01/01/2020 đến 31/10/2020


Kết quả: 75% các bà mẹ hiểu chưa đúng về khái niệm của sốt,93.5% các bà mẹ biết về biến chứng của sốt, hầu hết là biến chứng gây co giật cho trẻ. 99.5% các bà mẹ cho rằng sốt ở trẻ là vấn đề cần phải quan tâm. 100% các bà mẹ thực hiện biện pháp hạ sốt cho trẻ ngay khi trẻ sốt. Trình độ học vấn càng cao thì kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ sốt càng tốt.Trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có kiến thức về sốt và thực hành chăm sóc trẻ sốt tốt hơn nhóm bà mẹ có trình độ học vấn tiểu học và trung học cơ sở.


Kết luận: Cần hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ sốt tại bệnh viện, nâng cao vai trò của nhân viên y tế, đặc biệt là các điều dưỡng viên chăm sóc trẻ tại bệnh phòng. Cụ thể hướng dẫn bà mẹ về biện pháp hạ sốt ban đầu cho trẻ, cách dùng thuốc hạ sốt, nuôi dưỡng trẻ khi trẻ sốt.

Article Details

Từ khóa

sốt, trẻ dưới 5 tuổi.

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyen Thi Lan Anh et al(2007). The antipyretic effect in feverish children with cold limbs by combining fever-reducing medicine and warming with gloves and socks". In Vietnamese
http//www.dieuduong.com.vn/default.asp?sub=358&view=5220,tr65-71.
2. Pham Nhat An, Department of Pediatrics - Hanoi Medical University (2000), "Prolonged fever in children", Pediatric Lecture, pp. 236-242. In Vietnamese
3. Harrison (1999), Principles of Internal Medicine, volume 1, Medical Publishing House, pp. 87-107. In Vietnamese
4. WHO/FCH/CAH/00 (April 2000), Handbook IMCI Integrated Management of Childhood Illness, Part 2- The sick young infant age 2 months up to 5 years: Assess and classify.
5. Nguyen Cong Khanh, Bui Van Vien (2009), Anemia syndrome, Pediatric Lecture, Volume 2, Medical Publishing House, pp. 89-123. In Vietnamese
6. Robert Ferry Jr, MD (2011), fever in child,
http//www.enedicinehealth.com/fever_in_child/page3_em.htm
7. Nguyen Lan Dinh (2003), Handbook on care and treatment of children's diseases, Ho Chi Minh City’s Youth Publishing House, pp. 30-32. In Vietnamese
8. Pham Thi Tuyet, Dinh Thi Thu Huong (2010). Knowledge, attitudes and practice of caring for feverish children in mothers with children under 6 years old at the Hai Phong Children's Hospital in 2008. The 6th National Nursing Conference - National Hospital of Pediatrics, 173- 182. In Vietnamese
9. Dang Thi Ha, Doan Thi Van (2010), Knowledge, attitude and behavior of mothers with feverish children visited the Phuc Yen Hospital, Ho Chi Minh City’s Journal of Medicine, volume 14, number 4, 173-179. In Vietnamese