NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN SAU RA VIỆN TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Luong Thi Mien, Nguyen Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Minh Phuong

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà sau ra viện của bệnh nhân khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương và một số yếu tố liên quan.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 8/ 2018- tháng 7/ 2019


Kết quả: Trong số 463 bệnh nhân ra viện, số bệnh nhân có nhu cầu CSSKTN chiếm 66,5%, số bệnh nhân yêu cầu nhân viên y tế đến CSSKTN là 40,4%. Các dịch vụ được lựa chọn cao là khám tại nhà (71,4%), lý liệu pháp hô hấp (61%), Vệ sinh mũi miệng (55,2%), theo dõi dấu hiệu nguy hiểm toàn thân (51,3%). Sau khi ra viện tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ chọn cơ quan cung cấp dịch vụ đứng hàng đầu là Bệnh viện Nhi trung ương (79,2 %). BN tuổi càng nhỏ, bị bệnh giống lần trước, ngày điều trị kéo dài và bố mẹ bị áp lực lớn thì nhu cầu CSSKTN sau ra viện càng cao.


Kết luận: Cần thiết thành lập tổ chức CSSKTN để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh sau ra viện.

Article Details

Từ khóa

chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhu cầu

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyen Thi Kim Phuong, Marais Ben, Graham Steve et al (2017). Disease model, results of treatment of acute respiratory infections in Vietnamese children". Trop Med Int Health 22 (6), 688-695. In Vietnamese

2. Dang Duc Nhu, Hoang Huu Toan, Tran Van Tien (2015). Home health care needs of inpatients at the National Lung Hospital, Journal of Preventive Medicine, 25 (3), 163 -170. In Vietnamese
3. Thi Thanh Toan, Luu Ngoc Minh, Dinh Thai Son et al (2018), The need to participate in home health care services in a Hanoi urban area, Journal of Medical Research, 113 ( 4), 148 - 157. In Vietnamese
4. Braet, A.W., Caroline; Sermeus, Walter (2016), Effectiveness of discharge interventions from hospital to home on hospital readmissions: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 14(2): p. 106-173
5. Torrens, P. R. (2013). "The Health Care Team Members: Who Are They and What do They Do ?" Jones and Bartlett Publishers