Một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhi ung thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung

Bui Ngoc Lan, Tran Thu Ha, Vu Thi Linh, Do Cam Thach, Le Thi Thuy Dung

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ dưới 5 tuổi bị ung thư có chỉ định điều trị hóa chất.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 170 trẻ dưới 5 tuổi được chẩn đoán ung thư mới, có chỉ định điều trị hóa chất từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017 tại Khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương


Kết quả: Tỷ lệ các loại suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, gầy còm lần lượt là 22,4%; 12,4% và 17,6%. Các yếu tố có liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng: yếu tố nguy cơ của SDD thể nhẹ cân và SDD gầy còm là giai đoạn bệnh và nguy cơ di căn của bệnh (p=0,01 & p=0,005), mắc tiêu chảy cấp 2 tuần trước khi nhập viện (p=0,03 & p=0,02), sụt cân 1 tháng trước nhập viện (p=0,02 & p=0,01); trẻ dân tộc thiểu số là yếu tố nguy cơ với SDD nhẹ cân (p = 0,04). Các yếu tố như đặc điểm trình độ văn hóa của người chăm sóc trẻ, nghề nghiệp, số con trong gia đình, loại bệnh ung thư và bệnh viêm phổi kèm theo trước khi điều trị không có ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ ung thư. 


Kết luận: Các nhà lâm sàng cần chú ý tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt là cân nặng ở bệnh nhi ung thư mới được chẩn đoán lần đầu (giai đoạn di căn/nguy cơ cao, trẻ bị tiêu chảy, sụt cân, thuộc nhóm dân tộc thiểu số) để tránh tình trạng mắc SDD thể nhẹ cân và thể gày còm.

Article Details

Từ khóa

Suy dinh dưỡng, ung thư, trẻ em

Các tài liệu tham khảo

[1] Nutrition regimen for cancer patients.
http://www.ungthu.org/tailieu/PDFs/Che-do-dinh-duong-cho-benh-nhan-ung-thu.pdf. (accessed July 15, 2016)
[2] Israëls T, Chirambo C, Caron HN et al. Nutritional status at admission of children with cancer in Malawi. Pediatr Blood Cancer. 2008;51(5):626-8. Doi: 10.1002/pbc.21697
[3] Barr RD. Nutritional status in children with cancer: Before, during and after therapy. Indian J Cancer, 2015;52:173-5
[4] Anh N.H, Lan B.N. Cancer Model of the Vietnam National Children’s Hospital 2008-2014. Report at the National Pediatric Conference 2016. (in Vietnamese)
[5] Tah PC, Nik Shanita S, Poh BK. Nutritional status among pediatric cancer patients: A comparison between hematological malignancies and solid tumors, Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 2012;17(4):301–311.
[6] Srivastava R, Pushpam D, Dhawan D. Indicators of malnutrition in children with cancer: A study of 690 patients from a tertiary care cancer center, Indian J Cancer, 2015;52(2):119-201
[7] Children's Hospital and Oakland Research Center (2016), Handbook of Pediatric Hematology and Oncology, translation book, Hanoi Medical Publishing House. (in Vietnamese)
[8] Hao TT. Assessment of malnutrition status and some factors affecting malnourished children at the Nutrition Clinic - Vietnam National Children's Hospital, Master's Thesis in Medicine, Hanoi Medical University. (in Vietnamese)
[9] Thuan NTT. Nutrition status, nurturing practices and some influencing factors in children under 5 years old of the Tay ethnic group in 2 communes of Chiem Hoa district - Tuyen Quang, Master's Thesis in Medicine, Hanoi Medical University. (in Vietnamese)