Kết quả điều trị nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Trung ương

Do Van Can, Trinh Do Van Nga, Nguyen Thi Phuong Hoa

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, căn nguyên và đánh giá kết quả điều trị các nhiễm trùng vùng đầu mặt cổ ở các bệnh nhi được điều trị nội trú tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi trung ương.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 147 ca nhiễm trùng vùng đầu mặt cổ, so sánh theo nhóm nhiễm trùng da – mô mềm và nhiễm trùng có nguyên nhân răng miệng, tuổi từ 01 tháng tuổi đến 11 tuổi điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt.


Kết quả: Nghiên cứu gồm 147 bệnh nhân: 101 bệnh nhân nhiễm trùng da – mô mềm và 46 bệnh nhân nhiễm trùng do răng. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn (bệnh phẩm mủ) dương tính ở 75/81 mẫu thuộc nhóm nhiễm trùng da – mô mềm, 2/4 mẫu ở nhóm nhiễm trùng do răng. Căn nguyên vi khuẩn thường gặp ở nhóm nhiễm trùng da – mô mềm gồm: Staphylococcus aureus - chiếm 62/75 (82,7%) mẫu dương tính (54 mẫu là chủng kháng methilicillin). Phương pháp điều trị bao gồm nội khoa cho 62 bệnh nhân ở thể viêm tấy (42 bệnh nhân thuộc nhóm nhiễm trùng do răng) và nội khoa kết hợp dẫn lưu mủ ở 85 bệnh nhân ở thể áp xe (82 bệnh nhân nhiễm trùng da – mô mềm).


Kết quả: 46/147 bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, 1 bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm các Bệnh nhiệt đới do có biểu hiện nhiễm trùng huyết; có 2 trường hợp tái phát sau khi ra viện. 


Kết luận: Nhiễm trùng phần mềm đầu mặt cổ trẻ em thường gặp là nhiễm trùng da – mô mềm hoặc nhiễm trùng do răng; phương pháp điều trị bao gồm nội khoa, có thể kết hợp dẫn lưu mủ; căn nguyên vi khuẩn thường gặp ở nhiễm trùng da – mô mềm là Staphylococcus aureus.

Article Details

Từ khóa

nhiễm trùng vùng đầu mặt cổ, tụ cầu vàng kháng Methicillin.

Các tài liệu tham khảo

[1] Dang TH. Causes, pathogenesis, general principles. Facial Pathology and Surgery, volume 2. Vietnam Education Publishing House, 2015;p:69-78. (in Vietnamese).
[2] Kaye KS. (2015) Rising Unitied States Hospital Admission for Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections: Recent Trend and Economic Impact. PLoS ONE. 10(11): e0143276.
[3] Hieu VN, Nhung P.H. Antibiotic resistance levels of common bacteria infected the skin and soft tissue in diabete patients at Bach Mai Hospital. Journal of Medical Research, 2017. 109;4:27 - 34. (in Vietnamese)
[4] Dietrich AM. Infections of the Neck in Children.Pediatric Emergency Medicine Reports; 2013.
[5] Singer AJ. Management of Skin Abscesses in the Era of MRSA (2014). The New England Journal of Medicine, 2014;370:1039-1047.
[6] Poulakou G. What Is New in the Management of Skin and Soft Tissue Infections, Cur opin Infect Dis., 2016;30(2):158-171.
[7] Stevens DL. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections. Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 2014;59(2):10-52.
[8] Assessment and Management of Skin and Soft Tissue Infection Peadiatric patients over 3 months. Care Process Model, Intermountain Healthcare, 2015.
[9] Bradford BD. Utility of nasal swab and age in detecting methicillin‐resistant Staphylococcus aureus in pediatric head and neck abscesses.The Laryngoscope, 2017;127(10):2407-2412.
[10] Binh NTM. Facial and neck infection: 182 cases. Journal of Otorhinolaryngology in Vietnam, 2015;4:60-28. (in Vietnamese)
[11] Phu ND. Results of treatment of neck abscesses - reviewed by 56 patients., Journal of Otorhinolaryngology in Vietnam. 2013;3:17-22. (in Vietnamese).
[12] Thao NTP. Study on clinical and subclinical characteristics of posterior throat abscess in young children and evaluate treatment results at the Vietnam National Children’s Hospital and National Otolaryngology Hospital. Master's Thesis in Medicine 2015:37-49. (in Vietnamese)