Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy kín trên lỗi cầu xương cánh tay bằng kéo nắn đặt nẹp cánh cẳng tay ở trẻ em

Hoang Hai Duc, Phung Cong Sang, Nguyen Vu Hoang, Nguyen Thu Ha, Nguyen Thu Huong, Nguyen Thi Ha

Main Article Content

Tóm tắt

Mở đầu: Từ thực tiễn lâm sàng, chúng tôi nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đặt nẹp bột cánh cẳng bàn tay điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em nhằm hạn chế những nhược điểm của bó bột cánh cẳng bàn tay.


Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và X-Quang của trẻ bệnh gãy trên lồi cầu xương cánh tay. Đánh giá kết quả điều trị gãy kín trên lồi cầu xương cánh tay độ II, III bằng phương pháp kéo nắn đặt nẹp bột cánh cẳng bàn tay.


Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả từ 1/2016 đến 12/2017 tại khoa Chỉnh hình nhi Bệnh viện Nhi Trung ương trên số trẻ bệnh được chẩn đoán gãy kín trên lồi cầu xương cánh tay di lệch độ II, III được điều trị bằng kéo nắn nẹp bột cánh cẳng bàn tay tại khoa chỉnh hình nhi Bệnh viện Nhi Trung ương.


Kết quả: Chủ yếu là gặp ở lứa tuổi dưới 6 tuổi, nam nhiều hơn nữ, tay trái gặp tỷ lệ cao hơn. 22 trẻ đau và sưng nề, không có trẻ nào bị phỏng nước, có 1 trẻ tê bì lúc vào viện khám, gãy độ II có 10 trẻ (33,33%), độ III có 20 trẻ (66,67%). Sau 1 tuần còn 4 trẻ đau, 3 trẻ sưng nề, 1 trẻ phỏng nước. Sau 4 tuần 100% khám lại, kết quả chụp Xquang cal xương ổ gãy tốt, được tháo nẹp bột và hướng dẫn tập phục hồi chức năng. Đánh giá kết quả sau 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng theo tiêu chuẩn Flynn tỉ lệ tốt 71,67%, khá 20%, trung bình 6,67% và xấu 1,67%.


Kết luận: Nẹp bột cánh cẳng bàn tay áp dụng cho gãy kín trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ bước đầu đã cải thiện được chất lượng điều trị bởi tính năng của nẹp nhẹ, ôm sát chi thể trong suốt thời gian bất động, với sự bổ sung của băng thun có tính đàn hồi tốt đảm bảo việc ôm sát của nẹp bột vào tay, làm cho mặt trước khuỷu giảm bị tỳ đè chèn ép.

Article Details

Từ khóa

Paediatric supracondylar humerus closed fractures

Các tài liệu tham khảo

[1] Joshua MA, Herman MJ. Management of supracondylar humerus fractures in children: current concepts. J Am Acad Orthop Surg 2012;2(20):69-77. https://doi.org/10.5435/JAAOS-20-02-069.
[2] Cheng JC, Lam TP, Maffulli N. Epidemiological features of supracondylar fractures of the humerus in Chinese children. J Pediatr Orthop B 2001;10(1):63-77.
[3] Skaggs, Flynn, J. C. (2010) Supracondylar Fracture of the Distal Humerus. In J. H. Beaty, J. R. Kasser (Eds.), Rockwood and Wilkins Fractures in Children (7th ed., pp.), vol. 7th, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2010: p-487-532.
[4] Vito P, Maria R, Gianluca T et al. Surgical Treatment of Displaced Supracondylar Pediatric Humerus Fractures: Comparison of Two Pinning Techniques. J. Funct. Morphol. Kinesiol 2016;1(1):39–47. https://doi.org/10.3390/jfmk1010039.
[5] Juan PM, Juan RM, Eva Maria AE. Does open reduction and pinning affect outcome in severely displaced supracondylar humeral fractures in children? A systematic review. Strat Traum Limb Recon 2020;5(2):57-64. https://doi.org/10.1007/s11751-010-0091-y.
[6] Sachin, Mohammad A. Management of supracondylar fractures of the humerus in children: Conservative versus operative. Int J Orthop Sci 2017;3(1):14-20, 2017. https://doi.org/10.22271/ortho.2017.v3.i1a.04
[7] Hai SV. Results of conservative treatment for fracture on the convex of a child's arm at Viet Duc Hospital. Specialist level II's thesis. Hanoi Medical University 2016. (in Vietnamese).
[8] Tan NH. Treatment of fracture on arm convex in children with cast-cast method at Ha Tay Provincal Hospital. Specialist level II's thesis 1995. (in Vietnamese).
[9] Tri PQ. Research on treatment of extensor-arm convex fractures in children with tightening and piercing needles through the skin under brightening curtains. PhD thesis, University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City 2015. (in Vietnamese).
[10] Egemen T, Cemalenttin A, Ahmet E et al. Sagittal plane analysis of the open and closed methods in children with displaced supracondylar fractures of the humerus. Arch Orthop Trauma Surg 2008;128(7):739–744. https://doi.org/10.1007/s00402-007-0523-4
[11] Phuc ND. Surgical Pathology, Fracture on the convex arm bone, vol. 2, Medical Publishing House, Hanoi 2002: p-29-33. (in Vietnamese).
[12] Srivastava S. The results of open reduction and pin fixation in displaced supracondylar fractures of the humerus in children. Med J Malaysia 2000;55:44-52.