MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ VIRUT VỚI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở TRẺ EM

Le Quynh Chi, Lu Thi Hoa, Le Thi Hong Hanh

Main Article Content

Tóm tắt

Hen phế quản là bệnh lý thường gặp gây viêm phế quản mạn tính. Ở trẻ em tác nhân khởi phát gây cơn hen cấp có vai trò quan trọng nhất là nhiễm virut. Mục tiêu: Mối liên quan giữa một số virut với mức độ nặng của cơn hen phế quản cấp ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 101 trẻ được chẩn đoán cơn hen phế quản cấp nhập viện vào khoa Miễn dịch- Dị ứng- Khớp, chẩn đoán mức độ cơn hen cấp, chẩn đoán căn nguyên virus bằng kỹ thuật PCR đa mồi 5 virus. Kết quả: trên 101 trẻ được chẩn đoán cơn hen phế quản cấp có 79 bệnh nhân có kết quả PCR dương tính với virus chiếm 78,2%. Trong đó: 93,7% (+) với RV, 5,1% (+) với Boca virus, CoVNL63 và thấp nhất là Cov 43 (2,5%). Tỷ lệ nhiễm virus phối hợp (nhiễm từ 2 virus trở lên): 6,3%. Trẻ dưới 5 tuổi: nhiễm virus ở nhóm hen nặng: 96,1%,  nhóm hen nhẹ: 54,5%. Các virut liên quan cơn hen nặng ở nhóm trẻ < 5 tuổi như RV, Cov 43, CoVNL63 với p<0,05 và p<0,001. Nhóm trẻ trên 5 tuổi không có sự khác biệt rõ ràng với p>0,05. Kết luận: cơn hen cấp có liên quan với tác nhân virut chiếm 78,2%. Nhóm trẻ hen dưới 5 tuổi có 96,1% cơn hen cấp mức độ nặng liên quan nhiễm virut. Trẻ > 5 tuổi không có liên quan giữa nhiễm viruts và mức độ cơn hen.

Article Details

Từ khóa

cơn hen cấp, trẻ em, virut

Các tài liệu tham khảo

1. Tuomas Jartti, Klaus Bønnelykke, Varpu Elenius, Wojciech Feleszko. Role of viruses in asthma. Semin Immunopathol. 2020. 42(1):61-74.
2. Vasileiou E, Sheikh A, Butler C, El Ferkh K. Effectiveness of Influenza Vaccines in Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Infect Dis. 2017;65(8):1388-1395.
3. Hanh LTH, Hang HTT, Le NT et al. Epidemiological and Clinical Features of Patients Suffering from Severe Pneumonia Caused by RSV in the Respiratory Center of Vietnam National Children's Hospital. Journal of Pediatric Research and Practice 2020;5:1-9. https://doi.org/10.25073/jprp.v4i5.225
4. Phuong PTM, Loan TL. OVERVIEW OF THE ALLERGEN SPECIFIC IMMUNOTHERAPY. Journal of Pediatric Research and Practice 2018;6:11-24. https://doi.org/10.25073/jprp.v0i6.103
5. Lê Thị Hồng Hanh. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vai trò nhiễm vi rút hô hấp trong đợt bùng phát hen phế quản ở trẻ em. 2011. Học viện Quân Y, Hà Nội.