Mối liên quan giữa một số vi rút với mức độ nặng của cơn hen phế quản cấp ở trẻ em

Le Quynh Chi, Lu Thi Hoa, Le Thi Hong Hanh

Main Article Content

Tóm tắt

Đặt vấn đề/ Mục tiêu: Hen phế quản là bệnh lý thường gặp gây viêm phế quản mạn tính. Ở trẻ em tác nhân khởi phát gây cơn hen cấp có vai trò quan trọng nhất là nhiễm vi rút. Mối liên quan giữa một số vi rút với mức độ nặng của cơn hen phế quản cấp ở trẻ em. Phương pháp: 101 trẻ được chẩn đoán cơn hen phế quản cấp nhập viện vào khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp, chẩn đoán mức độ cơn hen cấp, chẩn đoán căn nguyên vi rút bằng kỹ thuật PCR đa mồi 5 vi rút.


Kết quả: trên 101 trẻ được chẩn đoán cơn hen phế quản cấp có 79 bệnh nhân có kết quả PCR dương tính với vi rút chiếm 78,2%. Trong đó: 93,7% (+) với RV, 5,1% (+) với Boca vi rút, CoVNL63 và thấp nhất là Cov 43 (2,5%). Tỷ lệ nhiễm vi rút phối hợp (nhiễm từ 2 vi rút trở lên): 6,3%. Trẻ dưới 5 tuổi: nhiễm vi rút ở nhóm hen nặng: 96,1%,  nhóm hen nhẹ: 54,5%. Các vi rút liên quan cơn hen nặng ở nhóm trẻ < 5 tuổi như RV, Cov 43, CoVNL63 với p<0,05 và p<0,001. Nhóm trẻ trên 5 tuổi không có sự khác biệt rõ ràng với p>0,05.


Kết luận: Cơn hen cấp có liên quan với tác nhân vi rút chiếm 78,2%. Nhóm trẻ hen dưới 5 tuổi có 96,1% cơn hen cấp mức độ nặng liên quan nhiễm vi rút. Trẻ > 5 tuổi không có liên quan giữa nhiễm vi rút và mức độ cơn hen.

Article Details

Từ khóa

cơn hen cấp, trẻ em, virut

Các tài liệu tham khảo

[1] Jartti T, Bønnelykke K, Elenius V et al. Role of viruses in asthma. Semin Immunopathol. 2020;42(1):61-74. https://doi.org/10.1007/s00281-020-00781-5.
[2] Vasileiou E, Sheikh A, Butler C et al. Effectiveness of Influenza Vaccines in Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Infect Dis 2017;65(8):1388-1395. https://doi.org/10.1093/cid/cix524
[3] Papadopoulos NG, Christodoulou I, Rohde G et al. Viruses and bacteria in acute asthma exacerbations--a GA2LEN-DARE systematic review. Allergy 2011;66(4):458-468. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2010.02505.x.
[4] Christensen A, Kesti O, Elenius V et al. Human bocavirus and paediatric infections. Lancet Child Adolesc Health 2019;3(6):418-426. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30057-4.
[5] Van TL. Identify some etiologies and risk factors in children with pneumonia lasting more than 2 weeks at the respiratory department of Thanh Hoa Children’s Hospital. Journal of Pediatric Research and Practice 2020;1:58-64. https://doi.org/10.25073/jprp.v4i1.145