Nguyên nhân và đặc điểm ngộ độc cấp trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2017 - 2020

Nguyen Tan Hung, Truong Thi Mai Hong, Le Ngoc Duy, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Van Nam, Do Thi Xuan, Vu Thi Tam, Nguyen Thi Thanh Phuc

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu nguyên nhân và đặc điểm ngộ độc cấp (NĐC) trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2017- 2020.


Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu trên 294 bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cấp từ 01/07/2017 đến 30/06/2020.


Kết quả: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 3,3 ± 2,8 tuổi, nhỏ nhất là 1 tháng tuổi, lớn nhất là 17 tuổi. Nhóm tuổi hay gặp nhất là dưới 4 tuổi, chiếm 75%. Tỷ lệ nam/ nữ là 1,5/1. Hoàn cảnh nhiễm độc chủ yếu là do sự không cố ý của trẻ và người chăm sóc trẻ chiếm 91,8%. Căn nguyên ngộ độc rất phong phú, đứng hàng đầu là nhóm hóa chất chiếm 67,6%. Các biểu hiện lâm sàng khá phong phú, đa dạng nhưng hầu hết bệnh nhân đều có biểu hiện tiêu hóa (82,6%). Có 61,1% trẻ bị ngộ độc được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trước 6 giờ kể từ khi ngộ độc. Có 25 trẻ (8,5%) ngộ độc bị tử vong và nặng xin về, chủ yếu nằm trong nhóm hóa chất.


Kết luận: Căn nguyên NĐC phong phú, đa dạng, đứng hàng đầu là nhóm hóa chất, do hoàn cảnh vô ý 91,8%, đường nhiễm độc từ đường tiêu hóa với các triệu chứng về tiêu hóa rất phổ biến. Hầu hết các bệnh nhân được cứu sống, tuy nhiên tỷ lệ tử vong vẫn còn cao chiếm 8,5%.

Article Details

Từ khóa

ngộ độc cấp, trẻ em

Các tài liệu tham khảo

[1] Charles M, Margie P. Department of Violence and Injury Prevention and Disability. World Health Organization 2009.
[2] Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, et al. World report on child injury prevention. Editors. Geneva: World Health Organization 2008.
[3] Ministry of Health. Guidelines for diagnosis and management of poisoning, 2015 Decision No. 3610-BYT: 192-202. (in Vietnamese)
[4] Dinh VV. Principles of dealing with acute poisoning. Emergency Resuscitation Book; Medical Publishing House 2012, Hanoi: p-348-456. (in Vietnamese)
[5] Hanoi Medical University - Pediatrics Department. Acute poisoning in children. Pediatric Lecture volume 1; Medical Publishing House 2013, Hanoi:p-59-67. (in Vietnamese)
[6] Vietnam National Children’s Hospital. Principles of approaching and dealing with acute poisoning in children. Instructions for diagnosis and treatment of children's diseases 2018:75-80 (in Vietnamese)
[7] Kiet DP. Acute poisoning in children: commenting on 171 cases of acute poisoning in 9 years (1970-1978) at the Institute of Child Protection and Care". Medical Journal, Medical Publishing House, Hanoi 1981:77-85. (in Vietnamese)
[8] Hanoi Medical University. Comment on the situation of acute poisoning in children under 18 years of age diagnosed and treated at the Poison Control Center of Bach Mai Hospital. Graduate Thesis of Medicine 2016, course 2010-2016. (in Vietnamese)
[9] Long N. Comment on acute poisoning in children at the Vietnam National Children’s Hospital for 4 years. Master Thesis 2002, Hanoi Medical University. (in Vietnamese)