The Tỷ lệ nhiễm một số vi khuẩn, virus ở trẻ viêm phổi tái diễn có suy hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Pham Thi Thanh Tam, Le Thanh Hai, Phung Thi Bich Thuy, Le Ngoc Duy, Nguyen Thi Nga, Do Quang Vy, Dinh Thi Hong, Dinh Thi Thu Phuong

Main Article Content

Tóm tắt

Đặt vấn đề/ Mục tiêu: Kỹ thuật realtime PCR đa mồi có độ nhạy, độ đặc hiệu cao, thời gian cho kết quả ngắn, đồng thời phát hiện cùng lúc 19 loại virus và 7 loại vi khuẩn gây bệnh. Nghiên cứu này xác định tỷ lệ nhiễm một số vi khuẩn, virus ở trẻ viêm phổi tái diễn có suy hô hấp bằng kĩ thuật multiplex real-time PCR tại Bệnh viện Nhi Trung ương.


Phương pháp: 95 bệnh nhân (2 tháng -60 tháng) viêm phổi tái diễn có suy hô hấp từ 05/2019 đến 04/2020. Nghiên cứu tiến cứu, cỡ mẫu thuận tiện.


Kết quả: Tỷ lệ vi khuẩn là 68,4%, trong đó nhiễm H. influenzae chiếm 35,8%, S. pneumoniae chiếm 22,1%, vi khuẩn không điển hình chiếm 9,5%, chủ yếu là M. Pneumonia, ho gà chỉ chiếm 2,1%. Tỷ lệ virus là 42,1%, chủ yếu là Adenovirus (16,8%), Rhinovirus (8,4%) và RSV (8,4%). Tỷ lệ đồng nhiễm là 23,2%, đa phần là đồng nhiễm vi khuẩn – virus (10,5%), đồng nhiễm vi khuẩn – vi khuẩn 9,5%. Đồng nhiễm virus – virus chỉ chiếm 3,2%.  Kết luận: Phần lớn trẻ viêm phổi tái diễn nặng bị nhiễm vi khuẩn. Gần một nửa trong số đó có nhiễm virus. Các tác nhân thường gặp gây viêm phổi tái diễn là H. influenzae, S.pneumoniae, Adenovirus.

Article Details

Từ khóa

Suy hô hấp, viêm phổi tái diễn

Các tài liệu tham khảo

[1] Owayed AF, Campbell DM, Wang E. Underlying causes of recurrent pneumonia in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154(2):190-4. https://doi.org/10.1001/archpedi.154.2.190.
[2] Vietnam National Children's Hospital. Department of Microbiology. Automated culture and identification of systems (nasopharyngeal fluid/endotracheal fluid/bronchial lavage fluid). QTXN.VS.007.V1.0. (in Vietnamese)
[3] Phuc NTT. Study on clinical epidemiological characteristics and viral infection rates in children with acute lower respiratory tract infections. Graduate thesis, Hanoi Medical University. (in Vietnamese)
[4] Organization WHO. Revised WHO classification and treatment of pneumonia in children at health facilities: evidence summaries.
[5] Koh JWJC, Wong JJM, Sultana R et al. Risk factors for mortality in children with pneumonia admitted to the pediatric intensive care unit. Pediatric pulmonology 2017;52(8):1076-1084. https://doi.org/10.1002/ppul.23702.
[6] Pham Ngoc Toan. Study on clinical epidemiological characteristics, immune status and some factors related to recurrent pneumonia in children at the Vietnam National Children’s Hospital, PhD thesis, Hanoi Medical University. (in Vietnamese)
[7] Lan NTT. Study on clinical, subclinical and treatment characteristics of Gram-negative bacteria bronchitis in children from 2 months to 5 years of age. Specialist level II thesis. (in Vietnamese).
[8] Tural-Kara T, Özdemir H, Yıldız N et al Underlying Diseases and Causative Microorganisms of Recurrent Pneumonia in Children: A 13-Year Study in a University Hospital. Journal of tropical pediatrics 2019;65(3):224–230. https://doi.org/10.1093/tropej/fmy037.