Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ u màng não thất ở trẻ em

Lê Hoài Giang, Trần Văn Học

Main Article Content

Tóm tắt

U màng não thất chiếm 5 – 10% trong số các u não trẻ em, việc chẩn đoán sớm dựa trên đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ góp phần định hướng cho chẩn đoán trước phẫu thuật.
Mục đích nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ u màng não thất ở trẻ em
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu 25 bệnh nhân u màng não thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Kết quả: Tuổi mắc trung bình là 49,4 tháng, thường gặp nhất 2 – 8 tuổi. Các triệu chứng lâm sàng tại thời điểm nhập viện: rối loạn thăng bằng 88,9%, liệt dây thần kinh sọ 81,5%, đau đầu 74%, nôn 70,3%, rối loạn vận nhãn 55,5% …; Đặc điểm  ình ảnh cộng hưởng từ: vị trí vùng não thất IV 64%, ranh giới rõ 64%, cấu trúc dạng hỗn hợp 68%, ngấm thuốc đối quang từ không đều 88%.
Kết luận: U màng não thất ở trẻ em tập trung nhiều ở vùng não thất 4, cấu trúc hỗn hợp, ranh giới rõ kèm theo các dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, rối loạn thăng bằng và liệt thần kinh sọ.
Từ khóa: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ, u màng nào thất, trẻ em.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. American Brain Tumor Association (2015). Ependymoma. Providing and pursuing
answers. ABTS. Copyright 2015, America.
2. Osborn AG, et al (2000), Diagnostic Imaging Brain, AMIRSYS Edition, 5;52-63.
3. Deramond H, Pruvo JP (1997). Tumeurs cérébrale Primitives, Neuroradiologie, 27-
39.
4. Joel D. Swartz et al (1982). Computed Tomography of Intracranial Ependymoma.
Radiology, 143, 97-101.
5. Metellus P, et al (2007). Intracranial ependymoma in adult patients. Neurochirurgie,
53(2), 66-75.
6. Ja-Young Choi (2002). Intracranial and Spinal Ependymomas: Review of MR Images
in 61 patients. Korean Jradiol, 3, 219-238.
7. Đồng Phạm Cường (2006). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và
điều trị phẫu thuật u não thất bên tại bệnh viện Việt Đức, Luận văn Thạc sỹ Y học,
Đại học Y Hà Nội.
8. Nguyễn Thị Mến (2009). Mô tả đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của cộng
hưởng từ đối với u màng não thất, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Đại học Y Hà
Nội.
9. Nguyễn Thị Hương. (2008). Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng
từ đối với u nguyên bào tủy hố sau. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Đại Học Y Hà
Nội.