Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận ở trẻ em

Phạm Duy Hiền, Trần Anh Quỳnh, Trần Xuân Nam, Nguyễn Thị Trà Giang, Trần Bích Hạnh, Nguyễn Thị Xuyến

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kĩ thuật và đánh giá kết quả sớm ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi (PTNS) trong điều trị bệnh lý u tuyến thượng thận (UTTT) ở trẻ em.
Phương pháp: Hồi cứu tất cả các bệnh nhân (BN) được PTNS cắt UTTT tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2015- 6/2017. Chỉ định của phương pháp là các BN có UTTT ranh giới rõ, không có di căn hạch trên CT (hoặc MRI), không có xâm lấn mạch máu xung quanh.
Kết quả: 30 bệnh nhân bao gồm 16 nam và 14 nữ, với tuổi trung vị là 3 tuổi (8 tháng -13 tuổi), UTTT ở bên phải trong 21 BN (70%), bên trái trong 9 BN (30%). Kích thước trung vị u là 4cm (1,5-9cm). PTNS sau phúc mạc thực hiện ở 24 BN (80%). PTNS cắt u thành công trong 29 BN (96,7 %). Thời gian mổ trung vị ở PTNS sau phúc mạc và qua phúc mạc lần lượt 90 và 70 phút với lượng máu mất không đáng kể (trừ một BN chuyển mổ mở do khối UTTT lớn chảy máu). Toàn bộ bệnh nhân ăn  ược bằng đường miệng trong 24 giờ sau mổ. Không có tử vong, tai biến trong mổ và biến chứng trong mổ. Kết quả mô bệnh học: u nguyên bào thần kinh : 43,3% (đều ở nguy cơ thấp), u hạch thần kinh 33,3%, u tủy thượng thận 13,3% và u hạch nguyên bào thần kinh 10%. Với thời gian theo dõi trung vị 14 tháng (5- 24 tháng), tất cả BN đều còn sống và không có tái phát.
Kết luận: PTNS (đặc biệt là PTNS sau phúc mạc) cắt UTTT ở trẻ em an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ cho các trường hợp chọn lọc. Nó có tác dụng tốt không chỉ cho các u lành tính mà còn cả các u ác tính ở nguy cơ thấp.
Từ khóa: phẫu thuật nội soi, u tuyến thượng thận, trẻ em

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Trinh Cơ, Nguyễn Bửu Triều, Lê Ngọc Từ (1986) “Phẫu thuật các u tuyến
thượng thận”. Công trình nghiên cứu khoa học tại bệnh viện Việt Đức 1981 - 1985,
26 - 34.
2. Gagner M, Lacroix A, Bolte A. (1992) “Laparoscopic Adrenalectomy in cushing s
syndrome and Pheochromocytoma”. N. Eng. J. Med, 327, 1033.
3. Skarsgard ED, Albanese CT.(2005) “The safety and efficacy of laparoscopic
adrenalectomy in children”. Arch Surg, 140:905– 908.
4. Lopes RI, De´nes FT, Bissoli J, et al (2012) “Laparoscopic adrenalectomy in children”
.J Pediatr Uro, 8(4):379–385.
5. Nguyễn Thanh Liêm và cộng sự (2010) “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi
trong điều trị một số bệnh lý ở trẻ em”. Đề tài nghiên cứu cấp bộ.
6. Ramacciato G, Nigri G, Di Santo V, et al. . (2008) “ Minimally invasive adrenalectomy:
transperitoneal vs. retroperitoneal approach”. Chir Italy , 60:15-22
7. Iwanaka T, Kawashima H, Uchida H. (2007) “The laparoscopic approach of
neuroblastoma”. Semin Pediatr Surg, 16(4):259-65.
8. Cassandra M. Kellheller et al (2013) “Clinical outcomes in children with adrenal
neuroblastoma undergoing open versus laparoscopic adrenalectomy”. Journal of
Pediatric Surgery, (2013) 48, 1727–1732
9. Lopez PJ, Pierro A, Curry JI, et al. (2007) “Retroperitoneoscopic adrenalectomy: an
early institutional experience”. J Pediatr Urol, 3:96–99
10. De Lagausie P, Berrebi D, Michon J, et al. (2003) “Laparoscopic adrenal surgery for
neuroblastomas in children”. J Urol, 170(3):932–935
11. 11. Barbara Catellani et al (2014) “Transperitoneal Laparoscopic Adrenalectomy in
Children”. JSLS, Volume18 Issue3.