Thực trạng viêm mũi dị ứng ở học sinh trung học cơ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An năm 2015

Tăng Xuân Hải, Vũ Minh Phụng, Phạm Văn Han

Main Article Content

Tóm tắt

Bằng nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 3366 học sinh trung học cơ sở
(THCS) nhằm mô tả thực trạng bệnh viêm mũi dị ứng (VMDƯ) ở học sinh trên địa bàn
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2015. Số liệu được thu thập bằng
phỏng vấn, khám sức khỏe, nội soi Tai- mũi- họng, làm test lẩy da. Kết quả đã chỉ ra rằng,
tỷ lệ mắc VMDƯ trong học sinh THCS là 15,3%. Trong đó tỷ lệ học sinh nữ mắc viêm mũi
dị ứng là 15,4% và học sinh nam là 15,2%. Độ tuổi mắc cao nhất ở học sinh 15 tuổi (chiếm
16,69%). Có 84,9% HS mắc VMDƯ có phản ứng dương tính với ít nhất 1 loại dị nguyên (mạt
bụi nhà, lông vũ, bụi bông, nấm mốc), trong đó bụi nhà là 48,28%, lông vũ là 34,32% và bụi
bông là 16,25%. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe với cha mẹ của trẻ cần được quan
tâm để giảm nguy cơ tiếp xúc dị nguyên ở trẻ, góp phần làm giảm các đợt bùng phát triệu
chứng viêm mũi dị ứng

Article Details

Từ khóa

viêm mũi dị ứng, học sinh, trung học cơ sở, Nghệ An

Các tài liệu tham khảo

1. Lương Sĩ Cần (1998), Viêm mũi dị ứng, Tập bài giảng Tai Mũi Họng, chủ biên, NXB
Y học Hà nội, tr. 2-9
2. Nguyễn Văn Hướng (1991), “Góp phần nghiên cứu nguyên nhân, chẩn đoán và điều
trị viêm mũi dị ứng”, Luận án PTS Y học. Đại học Y Hà Nội.
3. Vũ Minh Thục và csự (2004), “Đánh giá hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu đường
tiêm ở bệnh nhân Viêm mũi dị ứng do dị nguyên mạt bụi nhà D.pteronyssinus”, Đề
tài cấp bộ.
4. Nguyễn Thanh Hải và Phạm Thị Minh Hồng (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh hen
phế quản, viêm mũi dị ứng và chàm ở trẻ em 13-14 tuổi tại thành phố Cần Thơ”, Tạp
chí Y học thực hành. 8, tr. 12-14.
5. Nguyễn Ngọc Chức và cộng sự (2008), Thực trạng viêm mũi dị ứng và hen phế quản
của học sinh trung học cơ sở thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
6. Vũ Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Chức (2009), Thực trạng mắc hen phế quản, viêm
mũi dị ứng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 11-14 tuổi tại Thành phố Thái Bình,
Luận văn Thạc sĩ, Đại học Y Thái Bình.
7. Vũ Trung Kiên, Vũ Minh Thục và Phạm Kiên Hữu (2012), “Tỷ lệ viêm mũi dị ứng và
các yếu tố liên quan của học sinh trung học cơ sở thành phố Thái Bình năm 2012”.
Luận án tiến sỹ Y học, Đại học Y Thái Bình.
8. A. G. Palma-Carlos, M Branco-Ferreira và M L Palma-Carlos (2001), “Allergic
rhinitis and asthma: more similarities than differences”, Allergie et immunologie
1/07/200107. 33(6), tr. 237.
9. Stephen Holgate và các cộng sự (2005), “The anti-inflammatory effects of omalizumab
confirm the central role of IgE in allergic inflammation”, The Journal of allergy and
clinical immunology. 01/04/200504. 115(3), tr. 495-65.
10. A. G. Togias (2003), “Rhinitis and asthma: evidence for respiratory system
intergration”, J ALLERGY CLIN IMMUNOL. 111, tr. 83.