Chất lượng cuộc sống của trẻ hen phế quản

Trịnh Thị Hậu, Lê Huyền Trang, Lê Thị Thu Hương

Main Article Content

Tóm tắt

Hen phế quản (HPQ) là bệnh viêm mạn tính đường thở, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng
cuộc sống (CLCS) của bệnh nhân.
Mục tiêu: Đánh giá CLCS của trẻ mắc HPQ theo thang điểm Juniper và tìm hiểu một số
yếu tố liên quan đến CLCS.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 105 trẻ HPQ từ 7-15 tuổi điều trị ngoại
trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Kết quả: Tỷ lệ nam /nữ là 2,7/1.Lứa tuổi: 85,7% trẻ tuổi 7-11 và 14,3% trẻ ở độ tuổi 12-
15. Tỷ lệ trẻ hen có chất lượng CS bị ảnh hưởng mức độ nặng chiếm 6,6%, mức độ trung bình
là 54,3 %. Biểu hiện hạn chế vận động ở trẻ HPQ ở 90,5% trẻ khi chạy, 46,7% khi leo cầu
thang, và 28,6% khi đạp xe. Mối liên quan: HPQ không kiểm soát hoặc kiểm soát một phần
có CLCS bị ảnh hưởng gấp 26,78 lần so với nhóm hen kiểm soát hoàn toàn. Nhóm trẻ bị hen
bậc > 2 có CLCS bị ảnh hưởng nặng hơn gấp 4,25 lần so với nhóm trẻ hen ≤ bậc 2. Nhóm
bệnh nhi không tuân thủ điều trị dự phòng thuốc hen có CLCS bị ảnh hưởng cao hơn gấp 5,55
lần so với nhóm trẻ tuân thủ dùng thuốc.
Kết luận: trên 60% trẻ HPQ bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ và ở mức độ
trung bình. Các yếu tố như mức độ nặng của hen, mức độ kiểm soát hen, sử dụng thuốc dự
phòng hen và độ tuân thủ điều trị ảnh hưởng đến CLSC của người bệnh.

Article Details

Từ khóa

Trẻ em, hen phế quản, chất lượng cuộc sống

Các tài liệu tham khảo

1. K Reichenberg và AG Broberg (2000), ” Quality of life in childhood asthma: use of
the Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire in a Swedish sample of children
7 to 9 years old”, Acta Pædiatr(89), 989-995.
2. Đoàn Thị Thanh Bình (2012), Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của hen phế quản và
một số yếu tố ảnh hưởng, Luận văn Thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
3. Lê Thanh Hải và Lê Thị Minh Hương (2013), ”Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc sống của bệnh nhi hen phế quản tại bệnh viện Nhi trung ương”, Y học
thực hành. 4(867), 21-24.
4. Graham DM, Blaiss MS, Bayliss MS et al (2000), ”Impact of changes in asthma
severity on heath-related quality of life in pediatric and adult asthma patients: results
from the asthma outcomes mornitoring system”, Allergy Asthma Proc. 21, 151-158.
5. Carranza R, Jr Edwards L, Lincourt W et al (2004), ”The relationship between healthrelated quality of life, lung function and daily symptoms in patients with persistent
asthma”, Respir Med. 98, 1157-1165.
6. Levy JI, Welker-Hood LK, Lougherty JE et al (2004), ”Lung function, asthma
symptoms, and quality of life for children in public housing in Boston: a case-series
analysis”, Environmental Health: A Global Access Science, 3-13.
7. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2015 update). The GINA
reports are available on www.ginasthma.org. GINA BOARD OF DIRECTORS*. J.
Mark FitzGerald, MD, Chair. University of British ...