Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Lupus khởi phát tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương

Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quỳnh Chi, Lê Thị Minh Hương

Main Article Content

Tóm tắt

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh tự miễn tiến triển nhiều giai đoạn, tổn thương đa cơ quan,
đặc trưng bởi quá trình viêm mạch và mô liên kết lan toả với sự xuất hiện của kháng thể
kháng nhân, đặc biệt là kháng thể kháng chuỗi kép DNA. Bệnh có nhiều mức độ biểu hiện
bệnh khác nhau, có thể đe doạ tính mạng.
Mục đích nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mức độ hoạt động bệnh
của lupus ban đỏ hệ thống khởi phát ở trẻ em.
Phương pháp: Hồi cứu mô tả loạt ca bệnh lupus ban đỏ hệ thống tại khoa Miễn dịch - Dị
ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2016 đến 12/2017.
Kết quả: 30 bệnh nhân được chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống. Tỷ lệ nữ/nam là 4/1, trên
90% trẻ trên 5 tuổi, tuổi khởi phát trung bình là 9,27 4,21. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu tại
khớp, da. Cận lâm sàng: thiếu máu, tan máu, giảm nồng độ C3-C4 và xuất hiện các kháng thể
tự miễn ANA, anti-DsDNA. 63,3% bệnh nhân có mức độ hoạt động bệnh nặng (SLEDAI >10)
Kết luận: Lupus ban đỏ hệ thống khởi phát ở trẻ em thường gặp trẻ nữ trên 5 tuổi, với
biểu hiện lâm sàng thường gặp ở khớp, da mức độ hoạt động bệnh nặng; Các biểu hiện cận
lâm sàng rối loạn miễn dịch

Article Details

Từ khóa

Trẻ em, Lupus

Các tài liệu tham khảo

1. Andy SK,et al. Clinical profile of systemic lupus erythematosus among children less
than 12 years. Int J Contemp Pediatr. 2018 Mar;5(2):343-349
2. Amita Aggarwal, Puja Srivastava. Childhood onset systemic lupus erythematosus:
How is it different from adult SLE? International Journal of Rheumatic Diseases
2014.
3. Huang JL,et al. Pediatric Lupus in Asia. Lupus. 2010 Oct; 19(12): 1414-1418
4. Shakeel Ahmed, et al. Childhood-Onset Systemic lupus erythematosus: A cohort
study. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2018; Vol
28(5):365-369
5. Rood MJ,et al. Childhood-onset systemic lupus erythematosus: clinical presentation
and prognosis in 31 patients. Scand J Rheumatol. 1999; 28(4):222-226
6. JHT Tan,et al. Childhood-onset systemic lupus erythematosus in Singapore: chinical
phenotypes, disease activity, damage, and autoantibody profiles. Lupus. 2015; 0: 1-8
7. Dung NT, Loan HT, Nielsen S, Zak M, Petersen FK. Juvenile systemic lupus
erythematosus onset partterns in Vietnamese children: a descriptive study of 45
children. Pediatr Rheumatol Online J. 2012; 10:38
8. Gulay CB, Dans LF. Clinical presentations and outcomes of Filipino juvenile systemic
lupus erythematosus. Pediatr Rheumatol Online J. 2011;9:7
9. Wang LC, Yang YH, Lu MY, Chiang BL. Retrospective analysis of mortality and
morbidity of pediatric systemic lupus erythematosus in the past two decades. J
Microbiol Immunol Infect 2003; 36:203-208
10. Supavekin S, Chatchomchuan W, Pattaragam A, Suntornpoch V, Sumboonnanonda
A. Pediatric systemic lupus erythematosus in Siriraj Hospital. J Med Assoc Thailand
2005; 88(Suppl 8): S115-S123