Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Bùi Công Thắng, Phạm Quốc Khương

Main Article Content

Tóm tắt

Hen phế quản (HPQ) là bệnh lý có kiểu hình đa dạng. Phân loại kiểu hình hen giúp lựa chọn thuốc điều trị và dự đoán được đáp ứng điều trị ở từng cá thể. Số lượng bạch cầu ái toan trong máu và IgE máu là hai trong nhiều chất chỉ điểm viêm có vai trò trong phân loại kiểu hình hen.
Mục tiêu: Xác định vai trò của số lượng bạch cầu ái toan trong máu và nồng độ IgE máu trong phân loại kiểu hình hen ở trẻ trên 5 tuổi.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 109 trẻ mắc hen từ 6- 14 tuổi. Tất cả các trẻ đều được khám lâm sàng và tiến hành đo chức năng hô hấp, xét nghiệm công thức máu, IgE máu. Nghiên cứu được tiến hành tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Kết quả: Có sự tăng dần nồng độ FeNO, CANO theo sự tăng số lượng bạch cầu ái toan trong máu (p<0,05), liều ICS sử dụng ở nhóm bạch cầu ái toan máu >1000 bc/µl cao hơn so với các nhóm sau 6 tháng điều trị (p<0,05). Có sự khác biệt về cơ địa dị ứng, nồng độ FeNO, CANO, liều ICS sử dụng theo phân nhóm IgE (p<0,05).
Kết luận: Giá trị của bạch cầu ái toan trong máu và IgE máu có vai trò trong phân loại kiểu hình hen ở trẻ trên 5 tuổi.

Article Details

Từ khóa

Số lượng bạch cầu ái toan trong máu, IgE máu, kiểu hình hen

Các tài liệu tham khảo

Loftus P.A. and Wise S.K. (2016). Epidemiology of asthma, Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 24(3), pp. 245-9.
Masoli M., Fabian D., Holt S., et al. (2004). The global burden of asthma: executive summary of the GINA Dissemination Committee Report, Allergy, 59(5), pp. 469-478.
Hekking P.P., Wener R.R., Amelink M., et al. (2015). The prevalence of severe refractory asthma, J Allergy Clin Immunol, 135(4), pp. 896-902.
Katz L.E., Gleich G.J., Hartley B.F., et al. (2014). Blood eosinophil count is a useful biomarker to identify patients with severe eosinophilic asthma, Ann Am Thorac Soc, 11(4), pp. 531-6.
Sanchez-Jareno M., Barranco P., Romero D., et al. (2019). Severe Eosinophilic Allergic Asthma Responsive to Mepolizumab After Failure of 2 Consecutive Biologics, J Investig Allergol Clin Immunol, 29(1), pp. 79-81.
Stone K.D., Prussin C. and Metcalfe D.D. (2010). IgE, mast cells, basophils, and eosinophils, The Journal of allergy and clinical immunology, 125(2 Suppl 2), pp.S73-S80.
Patelis A., Gunnbjornsdottir M., Malinovschi A., et al. (2012). Population-based study of multiplexed IgE sensitization in relation to asthma, exhaled nitric oxide, and bronchial responsiveness, J Allergy Clin Immunol, 130(2), pp. 397-402.e2.
Siroux V., Oryszczyn M.-P., Paty E., et al. (2003). Relationships of allergic sensitization, total immunoglobulin E and blood eosinophils to asthma severity in
children of the EGEA Study, Clinical & Experimental Allergy, 33(6), pp. 746-751.