Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa

Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa (JPRP) được thành lập vào năm 2017 để xuất bản các nghiên cứu trong nước và quốc tế về các lĩnh vực Nhi khoa. Kể từ đó, tạp chí đã phát triển về chất lượng, quy mô, phạm vi và hiện bao gồm nhiều loại nghiên cứu học thuật. Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực Nhi khoa, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa đã ra mắt phiên bản điện tử từ năm 2019. Là một ấn phẩm truy cập mở hoàn toàn, tạp chí sẽ cung cấp tối đa các bài báo được xuất bản, giúp mọi người có thể đọc, nghiên cứu và chia sẻ. Tạp chí được xuất bản vào tháng Hai, tháng Tư, tháng Sáu, tháng Tám, tháng Mười và tháng Mười Hai hàng năm.

Phạm vi

JPRP là một tạp chí truy cập mở xuất bản các tài liệu nghiên cứu, truyền thông liên quan đến tất cả các khía cạnh của Nhi khoa và dược .

Quá trình bình duyệt

Bất kỳ bản thảo nào trong khuôn khổ phạm vi và tuân theo hướng dẫn tác giả của tạp chí sẽ được sàng lọc biên tập và được bình duyệt ẩn danh của ít nhất một chuyên gia độc lập trong lĩnh vực này. Biên tập viên đưa ra quyết định biên tập và được Tổng biên tập thông qua cuối cùng.

Đạo đức xuất bản

Việc xuất bản một bài báo trên một tạp chí được phản biện là một nền tảng thiết yếu trong việc phát triển một mạng lưới kiến thức chặt chẽ và được tôn trọng. Nó phản ánh trực tiếp chất lượng công việc của các tác giả và các cơ sở hỗ trợ họ. Các bài báo được phản biện và thể hiện phương pháp khoa học. Do đó, điều quan trọng là phải thống nhất các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức dự kiến cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng của các tạp chí do xã hội sở hữu hoặc tài trợ.

Cam kết bảo mật

JPRP cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. Các thông tin mà người dùng (tác giả, độc giả, biên tập viên, người phản biện) nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của JPRP chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.


Tập 4 S. 6: Special Issue: The 10th Anniversary of the Allergy - Immunology - Rheumatology Department

Đã đăng: 2021-01-10


Tổng quan

Tổng quan về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em bị hen phế quản
Duong Quy Si, Nguyen Ngoc Quynh Le, Nguyen Hoang Yen, Nguyen Thi Thanh Mai, Le Thi Minh Huong
Tổng quan về đặc điểm di truyền trong hen phế quản
Duong Quy Sy, Nguyen Thi Bich Hanh, Le Thi Minh Huong

Nghiên cứu

Suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể khiếm khuyết bám dính bạch cầu type 1
Nguyễn Vân Anh, Le Thi Minh Huong, Nguyen Ngoc Quynh Le, Thuc Thanh Huyen, Le Quynh Chi, Nguyen Van Khiem
Phản ứng da nặng do thuốc
Nguyen Van Khiem, Le Thi Minh Huong
Đặc điểm kiểu hình hen dị ứng ở trẻ em
Nguyen Thi Bich Hanh, Le Thi Minh Huong, Duong Quy Sy

Nghiên cứu ca bệnh

Ngôn ngữ
Abstracting and Indexing