Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa

Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương ra đời với tôn chỉ, mục đích là: Công bố các công trình nghiên cứu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực y khoa, đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em; hoạt động trong các lĩnh vực vì sự phát triển của trẻ em; phản ánh, trao đổi thông tin về hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em; tư vấn, hướng dẫn các kiến thức, kinh nghiệm trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em; thông tin, tuyên truyền các chương trình, dự án, các hoạt động của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như các cơ sở y tế khác, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tuyên truyền, vận động các bậc làm cha, làm mẹ giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em đúng khoa học; tổ chức, tạo điều kiện để các bậc làm cha, làm mẹ, các cơ sở chăm sóc sử khỏe trẻ em nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong tình hình mới; tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước, với Bộ Y tế về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Số 2 (2019)

Đã đăng: 2019-09-21

Tổng quan

Nghiên cứu

Giải trình tự gen vùng đích phát hiện đột biến dị hợp tử mới trên gen TGM1 gây bệnh vảy da cá ở một bệnh nhi tại Việt Nam: báo cáo ca bệnh
Trần Vân Khánh, Lương Hoàng Long, Diệp Minh Quang, Đinh Thị Lan Oanh, Nguyễn Đình Tưởng, Phạm Vân Anh, Ngô Kim Ngân, Bùi Văn Tuấn
View All Issues