Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

Phạm Thị Huế

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình năm 2018 - 2019.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu bệnh nhi điều trị tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình từ 01/2018 đến 12/2019.


Kết quả: Suy dinh dưỡng độ II trở lên, PRISM > 10, ≥ 3 can thiệp xâm lấn, dùng thuốc kháng thụ thể H2 và nuôi ăn qua đường tĩnh mạch là các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn bệnh viện. Đặt nội khí quản, lưu nội khí quản > 5 ngày, đặt lại nội khí quản, hít sặc chất nôn là yếu tố nguy cơ của viêm phổi bệnh viện. Bộc lộ tĩnh mạch, ≥ 3 đường truyền tĩnh mạch, đặt thông tĩnh mạch trung tâm là các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn huyết. Phẫu thuật đường tiêu hóa, thời gian phẫu thuật > 2 giờ, dẫn lưu sau mổ, thời gian dẫn lưu > 5 ngày và không dùng kháng sinh dự phòng là yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ. Đặt thông tiểu và lưu thông tiểu > 3 ngày là yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn tiết niệu.


Kết luận: Nhiễm khuẩn bệnh viện có suy dinh dưỡng từ độ II trở lên và từ 3 can thiệp xâm lấn, việc sử dụng kháng thụ thể H2 và dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện. Viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết là yếu tố nguy cơ cao với nhiễm trùng bệnh viện.

Article Details

Từ khóa

Nhiễm khuẩn bệnh viện, trẻ em

Các tài liệu tham khảo

[1] Tuan HM, Kim HT. Risk factors for hospital infections in the Pediatric Emergency Care Department. Medical and Pharmaceutical News 2005;6:139-142. (in Vietnamese)
[2] Garner JS, Jarvis WR, Emori TG et al. CDC Definitions of Nosocomial Infections. In R.N. Olmsted (Ed.), APIC Infection Control and Applied Epidemiology: Principles and Practice. Mosby, St. Louis 1996:A-1-A-20.
[3] Asembergiene J, Gurskis V, Kevalas R et al. Nosocomial Infections in the Pediatric Intensive Care Units in Lithuania. Medicina 2009;45(1):29-36. https://doi.org/ 10.3390/medicina45010005
[4] Naveda Romero OE, Naveda Meléndez AF. Are Red Blood Cell Transfusions Associated With Nosocomial Infections in Critically Ill Children?. Archivos Argentinos de Pediatria 2016;114(4):347-351. https://doi.org/10.5546/aap.2016.eng.347
[5] Nalini SN, Bruce S, Kantilal P et al. Risk factors for nosocomial infection in critically ill children. A Prospective cohort study. Critical Care Medicine 1996;24(5):875-878.
[6] Rowin ME, Patel VV, Christenson JC. Pediatric intensive care unit nosocomial infections: Epidemiology, sources and solution. Critical Care Clinics 2003;19(3):473-487.
[7] Burke JP. Nosocomial Urinary Tract infections. Hospital Epidemiology and Infection Control. 5th edition; 1990, p. 139-153
[8] Eric JM, Basim IA. Nosocomial Infections and Multidrug-Resistant Bacterial Organisms in the Pediatric Intensive Care Unit. The Indian Journal of Pediatrics 2011;78(2):176-84. https://doi.org/10.1007 /s12098-010-0253-4