Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng Lupus ban đỏ hệ thống của bệnh nhi tới khám tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc

Vũ Thị Huyền, Nguyen Van Nhien

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng lupus ban đỏ hệ thống của bệnh nhi tới khám tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc năm 2018 - 2019.


Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Bệnh nhi được chẩn đoán SLE theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ 1982 (cập nhật 1997) đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc từ 01/2018 đến 12/2019.


Kết quả: Tỷ lệ trẻ nữ là 82,5%, 75,4% sống ở nông thôn. Triệu chứng khởi phát 64,9% là mệt mỏi, 57,9% là sốt. Trên 80% có tổn thương ở da, niêm mạc và huyết học. 84,2% có hồng ban cánh bướm, 64,9% nhạy cảm với ánh sáng, 50,9% loét miệng, 42,1% viêm khớp, 50,9% chán ăn, 91,2% tiểu máu, 87,7% tiểu đạm, 61,4% phù, 50,9% thận hư.


Kết luận: Bệnh lupus ban đỏ hệ thống thường xảy ra ở nữ giới, trẻ > 10 tuổi, tuổi khởi phát trung bình là 12,7. Bệnh gây tổn thương nhiều nhất ở da, niêm mạc, huyết học, cơ xương khớp và thận. Các tổn thương ngoài thận phổ biến và nổi bật là: thiếu máu, hồng ban cánh bướm, viêm khớp, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi. Tổn thương thận thường gặp là phù, tiểu máu vi thể, tiểu đạm, tiểu bạch cầu.

Article Details

Từ khóa

Lupus ban đỏ hệ thống, trẻ em

Các tài liệu tham khảo

[1] Tuan HM, Kim HT. Risk factors for hospital infections in the ICU. Medical and Pharmaceutical News 2005;6:139-142 (in Vietnamese)
[2] Tuan NM. Immune hemolysis in children. Residency Graduate Thesis in Paediatrics, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City 2002. (in Vietnamese)
[3] Cassidy JT. Systemic lupus erythematosus, Juvenile dermatomyositis, Scleroderma and Vasculitis. Kelly's textbook of Rheumatology, 6th ed. W.B Saunders; 2001, p. 1316-1318.
[4] Lehman Thomas JA, Janet A. Mouradian. Systemic lupus erythematosus, Pediatric nephrology, 4th ed, Lippincott Williams & Wilkins; 1999, p. 793-808.
[5] Bahabri S, Sabban E, Rashed A et al. Juvenile systemic lupus erythematosus in 60 Saudi children. Ann Saudi Med 2019;17(6):612-615. https://doi.org/10.514 4/0256-4947.1997.612
[6] Iqbal S, Sher MR, Good RA et al. Diversity in presenting manifestations of systemic lupus erythematosus in children. J Pediatr 1999;135(4):500-505. https://doi.org/10.10 16/s0022-3476(99)70174-5.
[7] Glidden RS, Mantzouranis EC, Borel Y. Systemic lupus erythematosus in childhood: clinical manifestations and improved survival in fifty-five patients. Clin Ummunol Immunopathol 1983;29(2):196-210. https://doi.org/10.101 6/0090-1229(83)90024-7
[8] Fortuna G, Brennan MT. Systemic lupus erythematosus: epidemiology, pathophy- siology, manifestations, and management. Dent Clin North Am 2013;57(4):631-55. https://doi.org/10.1016/j.cden.2013.06.003.
[9] Feng X, Zou Y, Pan W. Associations of
clinical features and prognosis with age at disease onset in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus 2014;23(3): 327-340. https://doi.org/10.1177/096120331 3513508.
[10] Levy DM, Kamphuis. Systemic lupus erythematosus in children and adolescents. Pediatr Clin North Am 2012;59(2): 345-364. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2012.03.0 07.