Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở trẻ HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi Trung ương

Tran Thi Ngoc, Do Thien Hai, Tran Thi Duyen, Nguyen Le Chinh

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị ARV của trẻ HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi Trung ương.


Phương pháp: Mô tả cắt ngang có phân tích. Trẻ có xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV đang điều trị ngoại trú tại phòng khám ngoại trú - Bệnh viện Nhi Trung ương


Kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu cho thấy 63% trẻ HIV/AIDS tuân thủ điều trị và 37% trẻ chưa tuân thủ điều trị ARV. Qua phân tích hồi quy đa biến logistic tìm được 3 yếu tố có liên quan đến sự không tuân thủ điều trị của bệnh nhi bao gồm; thời gian điều trị ngắn dưới 1 năm (OR: 17,1; 95% CI: 2,26-75,5 và p < 0,01); thời gian chờ đợi lấy thuốc quá dài (OR: 19,3; 95%CI: 7,9-50,9 và p < 0,01); người chăm sóc chính có tuổi ≥ 50
(OR= 42,3; 95% CI từ 17,9-120,1 và p < 0,01).


Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị của trẻ HIV/AIDS là 63%; các mô hình can thiệp tư vấn nên được tập trung vào nhóm trẻ mới mắc, có thời gian điều trị dưới 1 năm và bệnh nhi có người chăm sóc chính trên 50 tuổi để nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị thuốc.

Article Details

Từ khóa

Tuân thủ điều trị; bệnh nhi; HIV; ARV

Các tài liệu tham khảo

[1] Hanh PTV. Study on some clinical and laboratory epidemiological factors in children infected with HIV/AIDS at the Vietnam National Children’s Hospital and Hai Phong Children's Hospital. Thesis Specialist Level II, Hanoi Medical University; 2004. (in Vietnamese)
[2] Xuyen NT. Survey of patients' use of ARV drugs and adherence to treatment at outpatient HIV / AIDS treatment clinics, Bac Giang Center for Disease Control. Thesis Specialized Pharmacist Level I. Hanoi University of Pharmacy; 2017. (in Vietnamese)
[3] Hoa MD, Cuong PV. ART adherence among people living with HIV/AIDS in Ha Noi and Hai Duong: situation and associated factors. J Pract Med Hanoi 2011;242&243:5.
[4] Quy NN. Survey on ARV use and treatment compliance of patients in outpatient clinics for HIV / AIDS Tran Yen Medical Center - Yen Bai, Thesis of Specialized Pharmacist Level I. Hanoi University of Pharmacy; 2018. (in Vietnamese)
[5] Biadgilign S, Amare D, Amberbir A et al. Adherence to highly active antiretroviral therapy and its correlates among HIV infected pediatric patients in Ethiopia. BMC Pediatrics 2008;8:53. https://doi.org /10.1186/1471-2431-8-53
[6] Davies MA, Boulle A, Fakir T et al. Adherence to antiretroviral therapy in young children in Cape Town, South Africa, measured by medication return and caregiver self-report: aprospective cohort study. BMC pediatrics 2008;8:34. https://doi.org/10.1186/1471-2431-8-34
[7] Goldman JD, Cantrell RA, Mulenga LB et al. Simple adherence Assessments to predict Virologic Failure among HIV-infected Adults with Discordant Immunologic and Clinical Responses to Antiretroviral Therapy. AIDS Res Hum Retroviruses 2008 Aug;24(8):1031-1035. https://doi.org/10.1089/aid.2008.0035.
[8] Bach TX, Long NT, Nga NH et al. Determinants of antiretroviral treatment adherence among HIV/AIDS patients: a multisite study. Glob Health Action. 2013;6:19570. https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.19570.