Đặc điểm bệnh tim mạch và kết quả điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019

Nong Van Manh, Nguyen Ly Thinh Truong, Le Hong Quang

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm bệnh tim mạch và kết quả điều trị tại Trung tâm tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.


Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Bệnh nhi từ 2 tháng đến 15 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch tại Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2019 đến 12/2019.


Kết quả: Trong số 226 trẻ, 68,6% trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, 31,4% có bệnh tim mắc phải, tỷ lệ trẻ nữ cao hơn nam. Các bệnh nhi ra viện của nhóm tim mắc phải khá cao với 85,9% trong khi tim bẩm sinh chỉ đạt 59,3%. Tỷ lệ các bệnh nhi có tình trạng nặng, chuyển hồi sức điều trị của cả 2 nhóm bệnh tương đương xấp xỉ 15%. Ngoài ra thời gian nằm viện của của nhóm tim mắc phải thấp hơn so với nhóm tim bẩm sinh tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.


Kết luận: Bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ <5 tuổi, đặc biệt là tuổi <12 tháng. Biến chứng của bệnh chủ yếu là viêm phổi, suy dinh dưỡng. Hầu hết trẻ được điều trị đều thuyên giảm triệu chứng và ra viện sớm trong khoảng 1 tuần.

Article Details

Từ khóa

Tim bẩm sinh, tim mắc phải, trẻ em.

Các tài liệu tham khảo

[1] Phuoc TN, Sang NP. Surveying cardio-vascular disease and evaluating treatment
results at the Department of Cardiology of Can Tho Children's Hospital 2015. Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy 2018;13(14):128-132. (in Vietnamese)
[2] Yen LTH. Study on common complications in congenital heart diseases in children treated at Department of Pediatrics, Hue Central Hospital, Master's thesis in medicine. Hue University of Medicine and Pharmacy; 2008. (in Vietnamese)
[3] Thuy TB, Duoc VK. Characteristics of congenital heart disease in children at Kien Giang General Hospital. Journal of Medicine in Ho Chi Minh City 2012;16:96-101. (in Vietnamese)
[4] Borzouee M, Jannati M. Distribution and Characteristic of the Heart Disease in Pediatric age group in Southern Iran. Iranian Cardiovascular Research journal 2008;2(1):48-51.
[5] Cuong NV. Study on the situation of congenital heart disease in children at Can Tho Children's Hospital, Thesis of 2nd Degree Specialist. Hue University of Medicine and Pharmacy; 2010. (in Vietnamese)
[6] Suzanne M. Morrtality resulting from congenital heart disease among children and adults in the United States, 1999 to 2006. Circulation 2010;122:2254-2263.