Tỷ lệ hội chứng Cushing và khảo sát nồng độ Cortisol máu trên bệnh nhân hội chứng thận hư kháng Corticosteroid

Duong Thi Thanh Binh, Nguyen Thu Huong, Truong Manh Tu, Nguyen Thi Linh, Nguyen Phu Dat

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Hội chứng thận hư (HCTH) kháng corticoid khiến trẻ phải nhập viện nội trú nhiều lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phác đồ điều trị là corticoid liều cao, kéo dài kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch, khiến trẻ có nguy cơ cao mắc hội chứng Cushing do thuốc cùng nhiều biến chứng bệnh khác.


Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca bệnh. Xác định tỷ lệ hội chứng Cushing, khảo sát nồng độ Cortisol máu trên trẻ mắc HCTH kháng thuốc. 182 trẻ HCTH kháng thuốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 6/2018 đến 7/2019.


Kết quả: Tỷ lệ hội chứng Cushing ở trẻ mắc HCTH kháng thuốc: 37,4%, chủ yếu gặp giới nam (78%) và nhóm 2-10 tuổi (23,6 %). Thời gian sử dụng corticoid <5 năm có tỷ lệ mắc hội chứng Cushing: 27,2 %. Nồng độ cortisol máu thấp trong nhóm có cushing chiếm 60,3%, thấp rõ khi trẻ có các thay đổi hình thể hay gặp: mặt tròn (100%), tăng cân (91,2%), béo trung tâm (94,1%) và rậm lông (82,4%).


Kết luận: Trẻ mắc HCTH kháng thuốc có tỷ lệ mắc hội chứng Cushing cao, gặp nhiều ở nhóm trẻ nam, nhóm tuổi 2-10. Nồng độ cortisol máu giảm rõ trẻ có hội chứng cushing với các biểu hiện thay đổi hình thể hay gặp mặt tròn, tăng cân, béo trung tâm, rậm lông.

Article Details

Từ khóa

Hội chứng Cushing, hội chứng thận hư (HCTH) kháng corticosteroid

Các tài liệu tham khảo

[1] Tra LN, Long TD, Hang DB. The situation of nephrology and urology in children treated at the National Hospital of Pediatrics 1981 – 1990. Yearbook of Pediatric Researches of the NHP; 1994, p. 61-162. (in Vietnamese).
[2] Lien NTT. Research on nephrology and urology model at the Nephrology and Hemodialysis Department of the Vietnam National Children’s Hospital from July 2017 to June 2018, Thesis of Medicine Master. Hanoi Medical University; 2018. (in Vietnamese)
[3] Niaudet P, Gagnadox MF, Broyer M. Treatment of childhood steroid-resistant idiopathic nephrotic syndrome. Advances in nephrology 1998;23:43-61.
[4] KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. Official Journal Of the international Society Of nephrology 2012; 2(2):172-176.
[5] Aron DC. Glucocorticoids and Adrenal androgen. Basic and clinical Endocrinology, 6th ed, McGraw-Hill; 2001.
[6] Azizi F, Jahed A, Hedayati et al. Outbreak of exogenous Cushing's syndrome due to unlicensed medications. Clin Endocrinol (Oxf) 2008;69(6):921-925.
[7] Dem PV, Huong NT, Quynh NT et al. Clinical and paraclinical manifestations and treatment results of steroid-resistant nephrotic syndrome at the Nephrology and Hemodialysis Department of the Vietnam National Children’s Hospital. VNU Journal of Science 2016;32(1):41-46. (in Vietnamese).
[8] Thanh BH, Dat NP. Some associated factors cause glucocorticoid cushing syndrome. Vietnam Medicine Journal 2018;472:382-388. (in Vietnamese)
[9] Fardet L, Flahault A, Kettaneh A et al. Corticosteroid-induced clinical adverse events: frequency, risk factors and patient's opinion. Br J Dermatol 2007;157(1):142-8.
[10] Berthon BS, MacDonald-Wicks LK, Wood LG. A systematic review of the effect of oral glucocorticoids on energy intake, appetite, and body weight in humans. Nutrition Research 2017;34(3):179-190.