Cơ cấu bệnh tật ở trẻ sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, năm 2019

Pham Tuan Viet

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả cơ cấu bệnh tật theo các nhóm sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2019.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 376 trẻ sơ sinh sớm.


Kết quả: Cơ cấu bệnh tật chung: nhiễm khuẩn sơ sinh sớm là bệnh lý phổ biến nhất (41,5%), đứng thứ 2 là vàng da tăng bilirubin tự do chiếm 35,9%, suy hô hấp chiếm 12,2%, dị tật bẩm sinh chiếm 7,7%, viêm ruột hoại tử chiếm 1,6% và bệnh chuyển hóa chiếm tỷ lệ thấp nhất (1,1%). Cơ cấu bệnh tật của từng loại sơ sinh: Trong nhóm trẻ đủ tháng, bệnh lý chiếm tỷ lệ cao nhất là vàng da tăng bilirubin tự do (47,1%), tiếp đến là nhiễm khuẩn sơ sinh (36,8%). Trong nhóm trẻ đẻ non, nhiễm khuẩn sơ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (53,8%), tiếp đến là suy hô hấp (28,2%). Viêm ruột hoại tử chiếm 5,1% và chỉ gặp ở trẻ đẻ non. Trong nhóm trẻ già tháng, bệnh lý phổ biến nhất là nhiễm khuẩn hô hấp (57,1%) và vàng da tăng bilirubin tự do (28,5%).


Kết luận: Nhiễm khuẩn sơ sinh, vàng da tăng bilirubin tự do là bệnh lý hay gặp ở các nhóm trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó nhiễm khuẩn sơ sinh hay gặp ở nhóm trẻ đẻ non và có sự khác biệt với nhóm trẻ già tháng. Bệnh lý hay gặp ở nhóm này lại là nhiễm khuẩn hô hấp và vàng da tăng bilirubin.

Article Details

Từ khóa

Sơ sinh non tháng, đủ tháng, già tháng, mô hình bệnh tật.

Các tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health. Status of care for newborns in the world: Vietnam, Department of Reproductive Health - American Children Relief Organization; 2004, p. 4-10. (in Vietnamese)
[2] Chuc DV. Characteristics of term and preterm infants. Jaundice syndrome in newborns, Lecture of Pediatrics, vol 1, Medical Publishing House 1; 2013, p .60-67. (in Vietnamese)
[3] Chuc DV, Hang LT, Thuy DTP et al. The structure of morbidity in premature infants at the Hai Phong Children's Hospital 1-9 / 2016. Journal of Practical Medicine 2017;16:34-39. (in Vietnamese)
[4] Hong NTA, Que TT, Ngoc PT. Study on plasma procalcitonin concentration in neonatal infections. Journal of Practical Medicine 2016;2:57-60. (in Vietnamese)
[5] Loan LTT, Trang HK. Clinical, paraclinical characteristics and results of treatment of acute respiratory failure due to endothelial disease in preterm infants at the Can Tho Children’s Hospital. Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy 2018;15:171-177. (in Vietnamese)
[6] Nhi NTK. Study on the model of early neonatal morbidity at Obstetrics Department of Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital. Pediatric PhD thesis, Hue University of Medicine and Pharmacy; 2008. (in Vietnamese)
[7] Odutayo R. Post term Pregnancy. Departement of Obstetrics and Gynecology, Queen’s University, Kingston, Orantio, Canada and Yale University School of medicine; 2000, p. 1-10.