Giải trình tự gen vùng đích phát hiện đột biến dị hợp tử mới trên gen TGM1 gây bệnh vảy da cá ở một bệnh nhi tại Việt Nam: báo cáo ca bệnh

Trần Vân Khánh, Lương Hoàng Long, Diệp Minh Quang, Đinh Thị Lan Oanh, Nguyễn Đình Tưởng, Phạm Vân Anh, Ngô Kim Ngân, Bùi Văn Tuấn

Main Article Content

Tóm tắt

Khái quát: Bệnh vảy da cá di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường (ARCI) là một nhóm tập hợp các rối loạn của sự sừng hoá da, bao gồm ba thể bệnh là vảy da cá dạng phiến mỏng (LI), chứng đỏ da dạng vảy da cá bẩm sinh (CIE) và dạng Harlequin. Trong các thể bệnh trên, LI và CIE có các dấu hiệu lâm sàng tương tự nhau, phần lớn các trường hợp đều do đột biến trên một số gen, bao gồm gen mã hoá Transglutaminase 1 (TGM1) nằm trên Nhiễm sắc thể 14q12.
Báo cáo ca bệnh: Báo cáo này phân tích di truyền của một trường hợp sơ sinh nữ được chẩn đoán bệnh vảy da cá thể (ARCI). Bệnh nhi là con thứ ba trong gia đình, tiền sử gia đình không ghi nhận bất cứ trường hợp bệnh có kiểu hình tương tự. Bệnh nhi được sinh ra với biểu hiện đặc trưng dạng Collodion baby. Chẩn đoán trước sinh không phát hiện bất thường. Tại thời điểm của nghiên cứu này, lớp da Collodion đã được thay thế bằng lớp da sừng hoá dày với các vảy da tối màu, kết tạo mảng. Giải trình tự gen vùng đích với panel 56 gen thực hiện bởi kỹ thuật Giải trình tự gen thế hệ mới, đột biến được phát hiện sau đó được kiểm chứng bằng kỹ thuật Sanger. Chúng tôi đã tìm thấy 3 đột biến dị hợp tử trên gen TGM1: c.968G>A(p.Arg323Gln), c.1756C>T(p.Gln586Ter) và c.2185G>A(p.Glu729X). Trong đó, đột biến c.968G>A(p.Arg323Gln) đã được báo cáo trước đây, hai đột biến còn lại là đột biến mới. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì hai biến thể này chưa được từng công bố trước đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành phân tích di truyền phả hệ 3 đời của ca bệnh này nhằm nhận biết tính di truyền của các đột biến trên.


Kết luận: Hiểu biết được các đột biến gen này cho phép xác định người mang đột biến từ đó có ích cho việc tư vấn di truyền, chẩn đoán trước sinh hoặc chẩn đoán di truyền tiền làm tổ cho các đối tượng có nguy cơ mắc rối loạn này.

Article Details

How to Cite
Khánh, T. V., Long, L. H., Quang, D. M., Oanh, Đinh T. L., Tưởng, N. Đình, Anh, P. V., Ngân, N. K., & Tuấn, B. V. (2019). Giải trình tự gen vùng đích phát hiện đột biến dị hợp tử mới trên gen TGM1 gây bệnh vảy da cá ở một bệnh nhi tại Việt Nam: báo cáo ca bệnh. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 3(2). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/129

Các tài liệu tham khảo

Rodríguez-Pazos L, Ginarte M, Vega A, Toribio J. Autosomal recessive congenital ichthyosis. Actas Dermosifiliogr 2013; 104:270.
Takeichi T, Akiyama M. Inherited ichthyosis: non-syndromic forms. J Dermatol. (2016) 43:242–51. doi: 10.1111/1346- 8138.13243
Hennies HC, Raghunath M, Wiebe V, Vogel M, Velten F, Traupe H, et al. Genetic and immunohistochemical detection of mutations inactivating the keratinocyte transglutaminase in patients with lamellar ichthyosis. Hum Genet. (1998) 102:314–8.
McLaren W, Gil L, Hunt SE, Riat HS, Ritchie GR, Thormann A, et al. The ensembl variant effect predictor. Genome Biol. (2016) 17:122. doi: 10.1186/s13059-016- 0974-4
Jagadeesh KA, Wenger AM, Berger MJ, Guturu H, Stenson PD, Cooper DN, et al. M-CAP eliminates a majority of variants of uncertain significance in clinical exomes at high sensitivity. Nat Genet. (2016) 48:1581–6. doi: 10.1038/ng.3703
Zhang H, Ericsson M, Westrom S, Vahlquist A, Virtanen M, Torma H. Patients with congenital ichthyosis and TGM1 mutations overexpress other ARCI genes in the skin: part of a barrier repair response? Exp Dermatol. (2018) doi: 10.1111/exd.13813. [Epub ahead of print.
Rasheed M, Karim N, Shah FA, Naeem M. Novel TGM1 mutation in a Pakistani family affected with severe lamellar ichthyosis. Pediatr Neonatol. (2018) 59:628–9. doi: 10.1016/j.pedneo.2018.01.003
Takeda M, Nomura T, Sugiyama T, Miyauchi T, Suzuki S, Fujita Y, et al. Compound heterozygous missense mutations p.Leu207Pro and p.Tyr544C in TGM1 cause a severe form of lamellar ichthyosis. J Dermatol. (2018) 45:1463–7. doi: 10.1111/1346- 8138.1467