Hiệu quả của khí dung nước muối ưu trương (3%) trong điều trị viêm tiểu phế quản trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ , Lê Thị Phương Lan, Bàn Thị Xuyên

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của khí dung muối ưu trương (Natriclorid 3%) so với muối đẳng trương (Natriclorid 0,9%) ở bệnh nhi mắc viêm tiểu phế quản.
Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, trẻ từ 2 tháng đến dưới 24 tháng tuổi mắc viêm tiểu phế quản, nhập viện từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2017, tại khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang. Loại trừ trẻ bệnh phổi mạn tính, thiếu miễn dịch, bệnh tim, các đợt khò khè hoặc đã sử dụng thuốc giãn phế quản trước đó. Bệnh nhi được khí dung muối NaCl 3% hoặc muối NaCl 0,9%.
Kết quả: Có 46 bệnh nhi trong nhóm khí dung NaCl 3% và 50 trong nhóm khí dung NaCl 0,9%. Các đặc điểm khi nhập viện về tuổi, giới tính, thời gian mắc bệnh, tần số thở, nhịp tim, SpO2, bú mẹ và tiền sử dị ứng đều tương đương nhau ở cả hai nhóm. Kết quả sau khí dung 24 giờ, cho thấy có sự cải thiện rõ rệt về điểm số lâm sàng (theo thang điểm CS Clinical Severity scores của Arch Dis Child) ở nhóm khí dung NaCl 3% là 3,68 ± 1,32; nhịp thở trung bình 40,7 ± 1,9; nhịp tim trung bình 112,3 ± 6,8 và SpO2 97,9 ± 1,1 so với nhóm khí dung NaCl 0,9%: CS 2,19 ± 1,21; nhịp thở 44,1 ± 2,3; nhịp tim 133,1 ± 7,4 và SpO2 95,5 ±1,0.
Kết luận: Khí dung nước muối ưu trương (NaCl 3%) có hiệu quả, an toàn và vượt trội so với muối thông thường (NaCl 0,9%) về giảm các biểu hiện lâm sàng trên bệnh nhi mắc viêm tiểu phế quản vừa và nhẹ.

Article Details

How to Cite
Hoàng, N. B., Huệ , Đoàn T., Lan, L. T. P., & Xuyên, B. T. (2019). Hiệu quả của khí dung nước muối ưu trương (3%) trong điều trị viêm tiểu phế quản trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 3(2). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/128

Các tài liệu tham khảo

Zorc JJ, Hall CB(2010). Bronchiolitis: recent evidence on diagnosis and management.
AAP News & Journals. 125(2):342–349.
Wang EE, Milner R, Allen U, Maj H (1992). Bronchodilators for treatment of mild bronchiolitis: a factorial randomised trial. Arch Dis Child. 67:289-293.
Aayush Khanal, Arun Sharma, Srijana Basnet, et al (2014). Nebulised hypertonic saline (3 %) among children with mild to moderately severe bronchiolitis - a double blind randomized controlled trial. JAMA Pediatr. 168(7):657-63.
Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C (2017). Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev. 21;12.
Ipek IO, Yalcin EU, Sezer RG(2011).The efficacy of nebulized salbutamol, hypertonic saline and salbutamol/hypertonic saline combination in moderate bronchiolitis. Pulm Pharmacol Ther. 24(6):633-7.