Mối liên quan giữa thiếu máu thiếu sắt và tình trạng mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi được khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2017

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Long

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa thiếu máu thiếu sắt và tình trạng mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi được khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2017.
Đối tượng: gồm 144 trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, được chọn từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2017, chia thành hai nhóm bằng nhau do có hoặc không có viêm phổi (72 trẻ bị viêm phổi và 72 trẻ không bị viêm phổi).
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu bệnh - chứng.
Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm bệnh và nhóm chứng là tương đương nhau (2,15 ± 1,92 tuổi và 2,38 ± 1,89 tuổi). Trẻ <2 tuổi chiếm tỉ lệ cao. Tỉ lệ nam/nữ là 1,32/1 ở nhóm bệnh (nam 56,94%, nữ 43,06%) và 1,25/1 ở nhóm chứng (nam 55,56%, nữ 44,44%). Tần suất mắc bệnh viêm phổi trung bình của nhóm bệnh là 3,15 ± 2,38 lần, cao hơn của nhóm chứng là 1,45 ± 1,32 lần, theo đó tiền sử về số lần trẻ phải nhập viện vì viêm phổi của nhóm bệnh cao hơn so với nhóm chứng (2,02 ± 1,8 lần so với 0,87 ± 0,55 lần). Mức trung bình Hb là 99,2 ± 14,3g/l trong nhóm nghiên cứu thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng là 114,1 ± 15.2g/l. Thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu thiếu sắt, thường gặp hơn ở những bệnh nhân, được tìm thấy trong 52 trường hợp (72,2%) trong nhóm nghiên cứu so với 27 trường hợp (37,5%) trong nhóm chứng. Thiếu máu được tìm thấy là một yếu tố nguy cơ cho viêm phổi với OR = 4,33 với khoảng CI (95%) là 1,72-9,52 với p < 0,05. Giá trị sắt huyết thanh thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) trong trường hợp viêm phổi khi so sánh với nhóm đối chứng (15,86 ± 6,52µmol/l so với 25,02 ± 9,52µmol/l). Theo đó trẻ bị thiếu máu có nguy cơ dễ bị viêm phổi gấp 4,33 lần so với trẻ không thiếu máu. Vai trò của mức Hb ở mức thấp, như là một yếu tố nguy cơ cho việc phát triển nhiễm trùng hô hấp.
Kết luận: trong nghiên cứu, thiếu máu, chủ yếu là thiếu máu thiếu sắt vẫn là một vấn đề cộng đồng ở trẻ em dưới 5 tuổi. Hơn nữa thiếu máu là một yếu tố nguy cơ đối với viêm phổi. Phòng ngừa, chẩn đoán sớm và điều trị thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu thiếu sắt, ở tất cả trẻ em, đặc biệt chú trọng đến những người bị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới, bao gồm viêm phổi, là cần thiết.

Article Details

How to Cite
Nhân, N. T. H., & Long, N. V. (2019). Mối liên quan giữa thiếu máu thiếu sắt và tình trạng mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi được khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2017. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 3(2). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/125

Các tài liệu tham khảo

WHO (2014), Pneumonia, fact sheet no. 331. Available at: http://www. who. int/mediacentre
Đinh Thị Phương Hoa (2013), Tình trạng dinh dưỡng thiếu máu và hiệu quả bổ sung sắt hàng tuần ở phụ nữ 20-35 tuổi tại huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, Luận án tiến sỹ dinh dưỡng.
WHO (2001), Iron deficiency Aneamia, Assessement, Prevention and control, A guide for programme managers, WHO, 1-114
Phùng xuân Bình (2001), Sinh Lý học tập 1, Nhà xuất bản Y học, 101-103.
Phạm Thị Minh Đức (2007), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học, trang 103.
Đỗ Trung Phấn (2003), Tạo máu bình thường, Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu, Nhà xuất bản Y học, 11 - 19.
Agweyu, A. , N. Opiyo và M. Tiếng Anh, 2012. Trải nghiệm các hướng dẫn lâm sàng dựa trên bằng chứng quốc gia về bệnh viêm phổi ở trẻ em trong một môi trường có thu nhập thấp - làm cho LỚP? BMC Pediatr, Vol. 12. 10.1186 / 1471-2431-12-1
Kotecha, PV, 2011. Thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ nhỏ tập trung vào Asia và Ấn Độ. Indian J Community Med, 36: 8-16
Muwakkit, S. , I. Nuwayhid, M. Nabulsi, R. Al Hajj, R. Khoury, M. Mikati và MR Abboud, 2008. Thiếu sắt ở trẻ em Lebanon trẻ: Hiệp hội có hàm lượng chì trong máu cao. J. Pediatr. Hematol. Oncol, 30: 382-386
Koch, A. , K. Molbak, P. Homoe, P. Sorensen và T. Hjuler và cộng sự, 2003. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp ở trẻ vị thành niên trẻ. Is. J. Epidemiol, 158: 374-384
Roth, DE, LE Caulfield, M. Ezzati và RE Black, 2008. Nhiễm trùng hô hấp cấp dưới ở trẻ em: cơ hội giảm gánh nặng toàn cầu thông qua can thiệp dinh dưỡng. Bull. Tổ chức Y tế Thế giới, 86: 321-416
Malla T, Pathak OK, Malla KK: Mức hemoglobin thấp là yếu tố nguy cơ đối với nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Indian JPediatr 2006, 73 (10): 881-883.
Zamzam WE, Ramadan IA, El-Sharkawy AR, et al. Giá trị chẩn đoán phân tử của viêm phổi do phế cầu phổi ở trẻ em Ai Cập [luận án thạc sĩ]. Ai Cập: Đại học Benha
2013.
Brugnara C. Sắt thiếu và tạo hồng cầu: mới phương pháp chẩn đoán. Hóa học lâm sàng. 2003 Tháng Mười; 49 (10): 1573-8.
Hussain SQ, Ashraf M, Wani JG, Ahmed J. Mức thấp hemoglobin là một yếu tố nguy cơ đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp dưới (ALRTI) ở trẻ em. J Clin Diagn Res 2014; 8: PC01-PC03.
Mourad S, Rajab M, Alameddine A, Fares M, Ziade F, Merhi BA. Mức độ hemoglobin như một yếu tố nguy cơ đối với các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới ở trẻ em Lebanon. N am J Med Sci 2010; 2: 461-466.