Nhân một trường hợp bệnh nhân hội chứng thận hư bẩm sinh do nhiễm giang mai bẩm sinh

Nguyễn Thị Kiên, Nguyễn Thu Hương

Main Article Content

Tóm tắt

Ngày nay, tỉ lệ bệnh nhân mắc hội chứng thận hư bẩm sinh thứ phát do giang mai bẩm sinh là rất hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Chúng tôi trình bày ca bệnh nữ 2 tháng tuổi, vào viện trong tình trạng ho, sốt, bụng cổ chướng. Xét nghiệm cho thấy chức năng thận bình thường với Albumin 11,9 g/l; Protein máu 43,6 g/l; Cholesterol:1,64 mmol/l, Protein niệu 2,8g/l; Protein/Creatinin niệu= 10g/mmol, VDRL và TPHA dương tính. Siêu âm bụng có gan lách to, nhiều dịch ổ bụng tự do. Chụng Xquang ngực có hình ảnh viêm phổi. Bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng thận hư do nhiễm giang mai bẩm sinh và được điều trị bằng truyền Albumin, lợi tiểu và kháng sinh Penicilin. Trẻ đáp ứng tốt với điều trị, chỉ số hóa sinh máu về bình thường, Protein niệu về bình thường sau điều trị 2 tuần.

Article Details

How to Cite
Thị Kiên, N., & Thu Hương, N. (2018). Nhân một trường hợp bệnh nhân hội chứng thận hư bẩm sinh do nhiễm giang mai bẩm sinh. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, (5). Truy vấn từ https://jprp.vn/JPRP/article/view/12

Các tài liệu tham khảo

1. Centers for Disease Control and Prevention. STD Surveillance case definitions.
http://www.cdc.gov/std/stats/CaseDefinitions-2014.pdf.
2. French P, Gomberg M, Janier M, Schmidt B, van Voorst Vader P, Young H. IUSTI; 2008 European guidelines on the management of syphilis. Int J STD AIDS 2009;20:300-9.
3. Ellis D. Avner, William E. Harmon, Patrick Niaudet, Norishige Yoshikawa, Pediatric Nephrology, 6th Edition, Chapter 25, P 601-620.
4. Sopana Niemsiri, Congenital syphilic nephrosis, Southeast Asian J trop Med Public Health, September 1993,Vol 24, No 3.